Christiaan Bezuidenhout và Adam Svensson chia sẻ vị trí dẫn đầu tại TPC Sawgras đang gây bão

Bezuidenhout Betvisa

Bezuidenhout Betvisa – Vòng thứ hai bị tạm dừng do bão lúc 4h27 chiều giờ địa phương, không có trận đấu nào của buổi chiều có thể kết thúc; Rory McIlroy năm nét bên ngoài hình chiếu; Hai người chơi chia sẻ vị trí dẫn đầu trên tám dưới Christiaan Bezuidenhout Betvisa và Adam Svensson chia nhau […]