Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko: Người chiến thắng có thể đối mặt với Shakur Stevenson tiếp theo

Devin Haney Betvisa

Chủ tịch Top Rank, Todd DuBoef nói rằng “hoàn toàn” hợp lý khi Shakur Stevenson đối đầu với người chiến thắng trong cuộc bảo vệ danh hiệu thế giới không thể tranh cãi của Devin Haney Betvisa trước Vasiliy Lomachenko Devin Haney Betvisa có thể đảm bảo một trận siêu chiến khác chống lại Shakur […]