Shalom: Dubois đã sẵn sàng cho Katie Taylor năm nay

Dubois betvisa

Caroline Dubois betvisa sẽ đấu với Yanina del Carmen Lescano tại York Hall vào ngày 16 tháng 6, Người quảng bá Boxxer Ben Shalom tin rằng cuộc chiến chống lại Lescano này thể hiện tham vọng của Dubois, điều đó có thể khiến cô ấy đánh nhau với Mikaela Mayer hoặc Katie Taylor Caroline Dubois […]